Технология

„ Промишлено и гражданско строителство „ ООД-Варна разполага със собствена складова база, техника и механизация за изграждане на обекти с различно предназначение.

Видове работи

Жилищното строителство, което изпълнява строителна фирма “П.Г.С.” ООД-Варна е монолитно. Използват се висококачествени материали, модерни технологии и архитектура. Дружеството се стреми да задоволява индивидуалните потребности на своите клиенти и с оглед на това взима под внимание променящите се пазарни изисквания и предпочитания на потребителите.

Фирмата осъществява едновременно строително – монтажни работи на различен брой обекти и строителни участъци. Това налага технологична и организационна последователност в изпълнението на отделните видове работи, което трябва да осигури приключването на строителството в необходимия срок и качество на всички предвидени обекти при най-пълно използване на работната сила и строителната механизация.

Маркетингова дейност

Позиционирането е свързано със самото налагане на продукта като най-добре удовлетворяващ потребностите, изискванията и желанията на клиентите.В сърцевината на тази маркетингова дейност стои изборът на начина за излизане на пазара. За строителна фирма “Промишлено и гражданско строителство” ООД-Варна най-подходящ начин ще бъде този чрез собствено развитие. Той е за предпочитане, когато фирмата е убедена, че е в състояние на база на собствената си система да стане лидер на пазара.

Водещи характеристики на продукта са:

  • Цена;
  • Качество;
  • Експедитивност на изпълнение;
  • Комфорт, дизайн.

Имидж

В „Промишлено и гражданско строителство ” ООД - Варна извършената работа определя бъдещето и репутацията на дружеството. Дизаин, качествени материали, професионално изпълнение и срокове са фундамент на фирмената философия, а гаранция за качеството на извършените услуги е всъщност репутацията на дружеството на пазара, имената на доволните клиенти и тяхното мнение за свършената работа.